< img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1694908300728726&ev=PageView&noscript=1" />
熱門關鍵字:


買家 地區 購買數量 購買時間
ste*** Hong Kong 香港 - Alfred 滿$250 免運 1 2021-11-06
con*** Hong Kong 香港 - 順豐 滿$350 免運 3 2021-10-25
kir*** 預訂-門市 (SMS通知)滿$100免運 1 2021-08-09
har*** Hong Kong 香港 - 順豐 滿$350 免運 2 2021-07-03
che*** 預訂-門市 (SMS通知)滿$100免運 1 2021-05-26
leo*** Hong Kong 香港 - Alfred 滿$250 免運 3 2021-05-20
Hong Kong 香港 - 順豐智能櫃 滿$350 免運 3 2021-04-16
jen*** Hong Kong 香港 - 順豐 滿$350 免運 3 2021-02-06
jefflam Hong Kong 香港 - 順豐智能櫃 滿$350 免運 3 2021-01-30
viv*** Hong Kong 香港 - 順豐智能櫃 滿$350 免運 1 2021-01-30
jefflam Hong Kong 香港 - 順豐智能櫃 滿$350 免運 1 2021-01-22
Hong Kong 香港 - 順豐 滿$350 免運 1 2020-12-12
Hong Kong 香港 - Alfred $250 免運 1 2020-09-24
luk*** Hong Kong 香港 - Alfred $250 免運 2 2020-09-02
chl*** Hong Kong 香港 - 智能櫃 $350 免運 2 2020-07-09
hel*** Hong Kong 香港 - 智能櫃 $250 免運 2 2020-05-09
kat*** Hong Kong 香港 - 順便智能櫃 $250 免運 2 2020-03-14
fru*** Hong Kong 香港 2 2019-11-15
鄭*** Hong Kong 香港 1 2019-06-24
emm*** Hong Kong 香港 2 2019-05-24
截至今日, 累計銷售20件