< img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1694908300728726&ev=PageView&noscript=1" />
熱門關鍵字:


買家 地區 購買數量 購買時間
kar*** Hong Kong 香港 - 順豐智能櫃 滿$350 免運 5 2021-10-20
pheabe Hong Kong 香港 - Alfred 滿$250 免運 1 2021-10-07
ariesng Hong Kong 香港 - 順豐智能櫃 滿$350 免運 1 2021-08-17
cho*** 預訂-門市 (SMS通知)滿$100免運 1 2021-07-08
kaz*** Hong Kong 香港 - Alfred 滿$250 免運 1 2021-04-04
elsalee Hong Kong 香港 - 順豐智能櫃 滿$350 免運 2 2020-12-19
teresa1 Hong Kong 香港 - 順豐 滿$350 免運 2 2020-11-11
Bly*** Hong Kong 香港 - Alfred $250 免運 1 2020-09-23
a20*** Hong Kong 香港 1 2019-04-18
sma*** Hong Kong 香港 1 2019-03-26
hib*** Hong Kong 香港 2 2017-06-23
tra*** Hong Kong 香港 1 2017-06-02
chr*** Hong Kong 香港 1 2016-09-13
ede*** Australia 澳洲 1 2016-03-29
nik*** Hong Kong 香港 1 2016-03-17
sooso Macao 澳門 1 2015-12-31
chl*** Hong Kong 香港 1 2015-11-04
fio*** Hong Kong 香港 1 2015-03-31
截至今日, 累計銷售18件