< img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1694908300728726&ev=PageView&noscript=1" />
熱門關鍵字:


買家 地區 購買數量 購買時間
sarahhh Hong Kong 香港 - 順豐智能櫃 滿$350 免運 1 2021-12-24
ber*** Hong Kong 香港 - Alfred 滿$250 免運 2 2021-12-22
kam*** Hong Kong 香港 - 順豐智能櫃 滿$350 免運 3 2021-12-10
cha*** Hong Kong 香港 - 順豐 滿$350 免運 1 2021-12-10
mon*** Hong Kong 香港 - 順豐 滿$350 免運 1 2021-12-02
Lam*** Hong Kong 香港 - 順豐 滿$350 免運 3 2021-11-17
mmp*** Hong Kong 香港 - 順豐智能櫃 滿$350 免運 1 2021-11-03
sit*** Hong Kong 香港 - Alfred 滿$250 免運 1 2021-10-30
janct_ Hong Kong 香港 - 順豐智能櫃 滿$350 免運 2 2021-10-20
littlem Hong Kong 香港 - 順豐 滿$350 免運 1 2021-10-20
chr*** Hong Kong 香港 - Alfred 滿$250 免運 1 2021-10-18
gin*** 預訂-門市 (SMS通知)滿$100免運 2 2021-10-15
ber*** Hong Kong 香港 - Alfred 滿$250 免運 2 2021-10-07
gin*** 預訂-門市 (SMS通知)滿$100免運 2 2021-10-07
arson01 Hong Kong 香港 - Alfred 滿$250 免運 1 2021-10-05
Sop*** Hong Kong 香港 - 順豐智能櫃 滿$350 免運 2 2021-09-30
Hong Kong 香港 - 順豐智能櫃 滿$350 免運 2 2021-08-21
janct_ Hong Kong 香港 - 順豐 滿$350 免運 1 2021-08-12
aki*** 預訂-門市 (SMS通知)滿$100免運 1 2021-08-09
65yeung 預訂-門市 (SMS通知)滿$100免運 1 2021-08-09
截至今日, 累計銷售299件